Zalo
Hotline

Samsung S20 Ultra 5G Mỹ (12G/128G) 2 Sim (Mới 97%)

Samsung S20 Ultra 5G Mỹ (12G/128G) 2 Sim (Mới 97%)

Samsung S20 Ultra 5G Mỹ (12G/128G) 2 Sim (Mới 97%)