LG V50S Mỹ (Không có 5G) (Mới 97%)

LG V50S Mỹ (Không có 5G) (Mới 97%)

LG V50S Mỹ (Không có 5G) (Mới 97%)